Olga Czechowska
image1 image2 image3 image3

KIM JESTEM?

Jestem psychologiem, menedżerem, coachem. Od ponad 10 lat towarzyszę ludziom w rozwoju, podążaniu za marzeniami i realizowaniu celów, które sobie stawiają.

Moją ścieżkę zawodową ukształtowały 4 doświadczenia:

 1. Praca jako konsultant – psycholog w firmie doradztwa personalnego, którą wyróżniało na rynku wykorzystanie narzędzi psychologicznych w praktyce. Trafnie oceniałam kompetencje zawodowe, poszukiwałam i docierałam do osób w największym stopniu odpowiadających oczekiwaniom na danym stanowisku. Dzięki temu nauczyłam się właściwie określać predyspozycje zawodowe, co pozwala mi wspierać moich klientów w szybkim znajdowaniu pracy, która im odpowiada, a pracodawcom – najlepszych pracowników.

  Przeprowadzenie tysiąca wywiadów telefonicznych, tysiąca spotkań z kandydatami i rozmów, tysiące obsadzonych stanowisk spowodowały, że mam w sobie przekonanie, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, dzięki któremu może spełniać się w pracy.

 2. Praca jako HR Manager – to doświadczenie w dzieleniu się wiedzą, świadomość i doświadczenie na własnej skórze zarządzałam zespołem. Budowanie zespołu, motywowanie, delegowanie, kontrolowanie i egzekwowanie zadań to nie tylko wiedza teoretyczna, która pomogła mi we wdrażaniu do pracy nowych menedżerów, ale i wieloletnie doświadczenie.

 3. Praca jako asesor w sesjach Assessment i Development Center – to ponad 150 przeprowadzonych sesji Assessment Center i Development Center na stanowiska menadżerskich wszystkich szczebli, które budowałam w oparciu o doświadczeniem w przygotowywaniu i tworzeniu samodzielnie sesji oceny (od definiowania potrzeb do przygotowywania raportów i udzielania feedbacku). Poza oceną to także napisane raporty i godziny poświęcone na udzielanie informacji zwrotnej i co spowodowało, że towarzyszyłam ludziom w doświadczaniu zmiany.

 4. Możliwość uczenia się od mistrzów – ukończyłam studia psychologiczne, gdzie wiedzą z obszaru psychologii dzielił się ze mną profesor Wiesław Łukaszewski i profesor Maciej Dymkowski, w arkana psychologii społecznej wdrażał mnie profesor Dariusz Doliński, profesor Andrzej Szmajke i doktor Jarosław Kulbat. Dzięki spotkaniom z profesorem Tomaszem Maruszewskim uczyłam się rozumieć psychologię emocji i motywacji oraz psychologię poznania.

  Do pełnienia roli coacha zostałam przygotowana przez międzynarodowy zespół coachów podczas studiów The Art & Science of Coaching ukończonych na Ericsson College (Vancouver) i Wszechnicy Jagielońskiej (Kraków), potwierdzonych certyfikatem Ericsson Professional Coach

  Świadomość tego, jak ważna jest integracja z tym, jaką rolę pełni się w pracy rozwinęłam dzięki kursowi Better Leader, Richer Life organizowanym na University of Pennsylvania

W codziennym życiu towarzyszy mi nieustanie praca nad sobą, czyli:

 • Utrzymanie motywacji do realizacji swoich pragnień – między innymi wtedy, gdy mimo porażek , których doświadczałam jako dziecko i nastolatka, tańczyć flamenco
 • Przekraczanie własnych ograniczeń – mimo niepełnosprawności jako dziecko i spędzeniu 4 lat chodząc o kulach, mając 30 lat zaczęłam biegać maraton i półmaratony, uczyć pływać się z mistrzem Polski
 • Próbowanie nowych rzeczy i na co dzień doświadczanie tego, jak fascynującą rzeczą jest uczenie się – pływania na windsufringu, skoków na spadochronie czy nurkowania
 • Zmienianie i poszerzanie perspektyw – dzięki pisaniu i czytaniu poezji oraz pracy z moim coachem
2017  Olga Czechowska